Fashion news: Changes in models.com


Paradoksalnie podczas wakacji mam najmniej czasu, przez co zaniedbałam swój zwyczaj codziennego sprawdzania swoich ulubionych stron o modzie (takich jak style.com, models.com itp.), swoje internetowe "wypady" ograniczyłam do sprawdzania tumblr.com oraz instagrama i od święta odwiedzałam JEMRCED, na którym właśnie dowiedziałam się o awansie Magdaleny Jasek do rankingu top 50 w portalu models.com. Dziś postanowiłam nadrobić swoje zaległości na portalu models.com, a ze względu na duże zmiany i pozytywne wieści na temat polskich modelek postanowiłam się  z wami podzielić informacjami jakie uzyskałam studiując nowe oblicze  tego portalu.

Paradoxically, during the holidays I have a less time than in other days in the year , so neglected my daily habit of checking your favorite sites about fashion (such as style.com, models.com, etc..),My Internet "getaways" I  have limited to checking tumblr.com and instagram and sometimes I visited JEMRCED,where I have just found out about the promotion of Magdalena Jasek to the top 50 in  models.com. Today I decided to catch up on models.com, and because of the major changes and positive news about the Polish models I decided to share with you what information I obtained studying the new face of this portal.

Pierwszą zmianą jest awans Magdaleny Jasek do rankingu top 50, była wcześniej obecna w rankingu najlepiej rokujących nowych modelek. Więcej na temat Magdy możecie przeczytać w JEMRECED(klik).


The first change is the promotion of Magdalena Jasek to rank the top 50, was previously present in the ranking of the most promising new models. More about Magda you can read in JEMRECED
(klik).


Zmiany dotknęły także ranking Industry Icons . Miano ikony przemysłu otrzymały m.in. Jourdan Dunn, Abbey Lee Kershaw, Arizona Muse, Freja Beha Erichsen, Singrid Agren, Kasia Struss oraz Magdalena Frąckowiak.

The changes also affected the Industry Icons . The titer of industry icons has been given to among others: Jourdan Dunn, Abbey Lee Kershaw, Arizona Muse, Freja Beha Erichsen, Singrid Agren, Kasia Struss and Magdalena Frackowiak.Magda jest pierwszą Polką, która jest aniołkiem Victoria's Secret. Kasia jako pierwsza polska modelka wystąpiła w kampanii Diora.

 Magda is the first Polish Victoria's Secret Angel. Kasiais first Polish model  who appeared in Dior campaign.


The Hot List- to ranking wschodzących gwiazd modelingu, oczywiście i tam nie brakuje Polek, a są nimi: Kasia Jujeczka, Maja Salamon oraz Ola Rudnicka, która wystąpiła w kampanii Prady.

 The Hot List-a ranking of the rising stars of modeling, of course there is no shortage of Polish models, and these are: Kasia Jujeczka, Maja Salamon and Ola Rudnicka, who took part in the Prada campaign.

Maja Salamon

Kasia Jujeczka

Ola Rudnicka

Nowości w portalu: Do dobrze znanych nam rankingów doszły, także nowe np. możemy sprawdzić, która modelka najwięcej uczestniczy w pokazach oraz kto jest najbardziej popularny na portalach społecznościowych.

News : We can check which model is the most active on fashion weeks, and who is the most popular on social networks.

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.