New Balmain Collection

03:56
Wierzycie w miłość od pierwszego wejrzenia?  Moim skromnym zdaniem istnieje, ale jedynie w przypadku, gdy obiektem naszych westchnień jest przedmiot np. sukienka, torebka, czy buty.  Tego typu miłość prześladuje mnie na każdym kroku i powoduje magiczne rozpływanie się pieniędzy na moim koncie. Taki niespodziewany przypływ "miłości" poczułam gdy zobaczyłam nową kolekcję Balmain. Chętnie wykupiłabym pół kolekcji, a szczególnie dwie zwiewne sukienki, drobną przeszkodę stanowi brak odpowiednich środków, co sprawi,że jedyne co mi pozostało to miłość platoniczna polegająca na wpatrywaniu się w nie na ekranie mojego komputera. Czym różni się ta kolekcja od innych? Olivier Rousteing znany jest z balansowania na granicy kiczu i high fashion, tym razem kolekcja jest bardziej "minimalistyczna"( choć nadal do minimalizmu jej daleko). Mnie urzekło połączenie typowych elementów stylu Balmain z zabawą kolorem i fakturą tkanin. Krótko mówiąc jest to inne oblicze wojowniczki Balmain, która jednak nie traci swojej siły, mocnego charakteru i odwagi.

Do you believe in love at first sight? In my humble opinion this kind of love exist, but only if the object of our love interest is dress, handbag or shoes. This type of love haunts me at every step and causes the magic spreading of the money in my account. Such an unexpected  "love" I felt when I saw a new collection of Balmain. With pleasure I could buy half the collection, especially the two ethereal dresses (photo number 4 and 5), a minor obstacle is the lack of adequate  money resources ,what  limited our "relationship" to staring at it on my computer screen. What's different about this collection from others? Olivier Rousteing is known as human who balance on the edge of kitsch and high fashion, this time the collection is more "minimalist" (but still It is far to minimalism ). I was captivated by a combination of typical elements of Balmain style with a mix of color and texture. In short, this is the other face of Balmain warrior , who  does not lose strength, strong character and courage.


Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.