Back in time: Denim Story.
Dzins to chyba najbardziej popularny materiał świata, za pewne nie istnieje wiele osób, które nigdy go nie nosiły. Wśród szerokiej gamy materiałów wyróżnia się swoją trwałością i uniwersalizmem. Nazwa "jeans" pochodzi od  francuskiej nazwy  błękitu genewskiego- Blue de Gênes, natomiast określenie "denim" bierze swój początek od nazwy francuskiego miasta Nîmes, w którym znajdowała się fabryka produkująca ten materiał.

Denim is perhaps the most popular fabric in the  world, I am sure there is not a lot of people who never wore them. Among the wide range of materials it stand out for its durability and universality. The name "jeans" comes from the French name of color Geneve blue - Blue de Gênes, the term "denim" originates from the name of the French city Nimes, where was located the factory which this fabric has been produced.

    Początki dzinsu sięgają renesansu lecz znaczny wzrost popularności osiągnęły w XIX wieku. Na wstępie dzinsowe spodnie używane były jedynie przez marynarzy, dopiero w 1853 roku za sprawą Leo Straussa ( później Leviego Straussa) zostały one rozpropagowane w USA, gdzie używali ich poszukiwacze złota. Dzięki popularności w latach 30. XX wieku dzinsy ponownie zyskały na popularności. Wraz z upływem czasu dzins nie tracił na popularności, zmiany trendów powodowały jedynie zmianę kroi i zastosowań dzinsu.

The origins of denim dates back to the Renaissance, but a significant increase in the popularity It achieved in the nineteenth century. At the beginning jeans pants were used only by sailors, however in 1853 thanks to Leo Strauss (Levi Strauss later) they have been more popular  in the United States and they where they used by gold prospectors. With rising popularity  of westerns in the 30s of the twentieth century, jeans became popular again. As time passes, jeans did not lose popularity, changes in trends caused only change denim cut and applications.


 Na zdjęciach od lewej : James Dean, Jane Birkin, Alexa Chung

        

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.