FASHIONable in Communist Poland-Modna i już! Moda w PRL 
Od 18 grudnia w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie możemy zobaczyć wystawę prezentującą panoramę mody z czasów PRL. Wystawa zabiera nas w  niezwykłą podróż po modzie od czasów powojennej Polski po czasy Solidarności oraz upadku muru berlińskiego.

 From December 18 in the main building of the National Museum in Krakow, we can see an exhibition of fashion panorama of the communist era. The exhibition takes us on a remarkable journey through the fashion of Polish post-war era to times of Solidarność and the fall of the Berlin Wall.


Podróż swój początek ma w prostych  wręcz ascetycznych kreacjach powojennej Poski, które są odzwierciedleniem stanu ekonomicznego zdewastowanej w trakcie wojny Polski. Kolejnym przystankiem jest "New look" Diora, który dotarł także za żelazną kurtynę i jest zarazem dowodem na to,że moda nie zna granic. Następnie zaprezentowane są kreacje z lat 60 do złudzenia przypominające stroje jakie nosiłą Twiggy, kolejno widzimy nastepnie lata 70 oraz geometryczne lata 80.

Journey begins in post-war era filled by plain almost ascetic creations which reflect the economic condition of devastated during the war Poland. The next stop is the Dior's "New look" , which also appeared behind the Iron Curtain and It is also proof that fashion has no boundaries. Next creations of 60s are confusingly similar to clothes which Twiggy wore. In fashion of 70s we can see folk inspirations and in 80s geometric patterns.


Wystawa przybliża nam sylwetki najpopularniejszych projektantów socjalistycznej Polski między innymi Barbary Hoff. Muszę przyznać,że wystawa ta uświadomiła mi moje braki z zakresu mody w PRL, które mam zamiar w niedługim czasie nadrobić.

Moda w socjalistycznej Polsce nie pełniła jedynie funkcji estetycznej, była także manifestem indywidualności i kreatywność tak bardzo potrzebnym w tym trudnym czasie.

The exhibition show us silhouettes of the most popular designers of communist Poland,  among others Barbara Hoff. I must admit that this exhibition made me aware of my shortcomings in the field of fashion in the communist Poland, which I intend to  catch up soon.

Fashion in socialist Poland she was not only aesthetic function, was also manifest individuality and creativity so badly needed in this difficult time.
ph. Katarzyna Łazarz

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.