Eclectic mixture

14:09


Feria barw, wzorów i faktur, a wszystko to ubrane w retro formy połączone w sposób eklektyczny. Nowa kolekcja Gucci to manifest wyszukanego stylu. Alessandro Michele zrewolucjonizmował nie tylko dom mody Gucci, ale także zmienił spojrzenie branży na styl. Pewnie nie raz spotkałyście się z wygłaszanym przez specjalistów poglądem, iż graderobę powinno się w całości wymieniać co kilka sezonów,aby pozostać w trendach, kolekcje Gucci zdają się przypominać o istotności indywidualnego stylu i przeczyć temu poglądowi. Można potraktować jego kolekcje jako motywację do przechowywania w szafach ulubionych elementów i łączenia ich w nieszablonowy sposób.

Variety of colors, patterns and textures, all combined in an eclectic way. The new Gucci collection is a manifesto of sophisticated style. Alessandro Michele revolutionised not only fashion house Gucci, but also changed fashion industry point of view on style. Probably not once heard th idea that we should replace entire wardrobe in couple seasons, to remain in trends, Gucci seems to remind of the importance of individual style and deny this view. You can take his collections as a motivation for keeping favorite items and combining them in an unconventional way.


Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.