Focus on style: Jane Birkin

10:47

W swojej książce Alexa Chung napisała,że Jane Birkin miała na nią wielki wpływ, tak naprawdę nie robiąc nic. Wydaje mi się,że coś w tym jest. Jane nigdy nie tworzyła misternych stylizacji ani nie przykładała zbytniej wagi do makijażu czy fryzury, a jendak efekt końcowy był niezwkły i zdawał się być konsekwencją naturalnej skłonności, wyczucia stylu zapisanego w genach.

In her book, Alexa Chung wrote that Jane Birkin has a great influence on her, practically by doing nothing . It seems to me to be true. Jane had never created complicated styling and she did not pay much attention to makeup and hairstyles, however the end result was amazing, for me It seemed to be a consequence of the natural tendency, sense of style stored in the genes.

Patrząc na jej zdjęcia z różnych okresów życia widzę niezmienne elementy: szczery uśmiech i niewymuszoną elegancję.

Looking at the photos from different periods of life I see the immutable elements: a sincere smile and effortless elegance.Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.